reklam ajansı


Reklam Ajansı Ne İş Yapar?

Reklamcılık küresel dünyada iki yüzyıl kadar var olan bir sektördür lakin bunca yıldır sektörün varlık göstermesine rağmen reklam ajansı ve reklamcılık hakkında pek çok bilgi kirliliği mevcut. Daha çok reklam gereçleri üreten şirketler veya matbaalar dahil kendilerini reklam ajansı olarak tanıtır hale gelmiştir. Fakat gerçek anlamıyla reklam ajanslığı yalnızca reklam gereçleri üretip onları basmaktan ibaret değildir daha çok kapsamlı bir alandır.

Reklam ajansı bir şirketin ya da bir markanın tanınmışlığını ve gelir oranını artırmak için yapılan projelerdeki çok önemli iş ortaklığıdır. Reklam ajansı gerektiği zaman ön pazar incelemelerinden, sonuç raporu tutmasına kadar geçen tüm süreci denetleyerek markanın büyüme oranına katkı da bulunur.

Reklam ajanslarının 4 temel hizmeti vardır;

  • Pazarlama ağı konusunda müşterilerine tavsiyede bulunması,
  • Haberleşme konusunda müşterilerine bilgi vermek ve onlara tavsiyeler bulmak,
  • Reklamların internet, afiş, radyo, sinema ve televizyon gibi kitlelere hitap eden medya kuruluşlarıyla yayılmasını sağlamak.
  • Müşterileri adına reklam projelerini yayınlayacak olan medya organlarıyla uygun ve cazip fiyatlarda pazarlık sağlanması ve anlaşmaya varılması.

Reklam Ajansları İçin Bilinmesi Gerekenler

Reklam ajanslarının ayrıntılı iş tarifine geçmeden önce, reklam ajanslarının tarifi yapılırken dikkat edilmesi gereken birtakım önemli ana sırlardan konuşalım. Öncelikle reklam ajansları şirket ve şirketlerin hedeflediği potansiyel müşteriler arasında aracı görevi üstlenen kurumlardır. Reklam ajanslarının yayın veya medya kuruluşlarından bağımsız olarak çalışma göstermesi daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca reklam ajansları kendi kadrolarını oluştururken çok seçici davranmalıdır. Reklam ajansları yapacağı projelerle müşterilerinin işlerini doğrudan tesir edeceği için her kademesinde kararların dikkatli ve profesyonel uzmanlar tarafından alınması gerekir.

Reklam Ajanslarının İş Tanımı

Reklam ajanslarının iş tarifi umumi olarak anlatacak olursak; reklam ajansı şirketlerin kullanacak oldukları haberleşme ağı tekniklerinin belirlenmesinden başlayarak şirketler adına özgün tasarımlar üreterek bu dizaynların işleyişini sağlayan kuruluşlardır. Reklam ajanslarının çalışmaları, şirket profillerinin ve şirketlerin mali alt yapısının oluşumundan başlayarak, çeşitli dizaynların oluşturulmasını temin etmek ve bu dizaynların yayınlanacak tanıtım kanallarını kontrol etmektir.

Reklam Ajanslarının Süreçleri

Vereceğiniz işe göre reklam ajanslarının kapasiteleri ve büyüklükleri oldukça çok önemli etkendir. Örneğin; yerel reklam ajansları ulusal kitlelere ulaşamaz sadece bulunduğunuz bölgedeki kitlelere ulaşabilir. Vereceğiniz büyük reklam işlerini kapasitesi ve büyüklüğü yüksek olan reklam ajanslarına verirseniz daha fazla kitlelere ulaşırsınız ve şirketinizin ürünleri için bir tanıtım dizaynı hazırlanmadan önce geniş çaplı ön pazar incelemesi yapılır ve birtakım denetimler sağlanır. Küçük bütçeli reklam ajansları vereceğiniz büyük işleri karşılamayabilir. Büyük reklam ajansı ürünün pazardaki konumunu ve doğru hedef kitlesi belirlemek için anketler, piyasayı araştırma ve şirketlerin raporuna kadar pek çok farklı kaynaklardan yararlanır. Elde edilen verilere göre reklam ajansı müşterileri için stratejik çalışmalarda bulunur ve müşterilerine bilgi verirler.

KategorilerAuthor
acwistanbulCopywriter
Makalemizi Paylaşabilirsiniz